torsdag 5. mars 2009

http://www.photographyserved.com/


Etter å tittet innom "Rikkes stil", en blogg jeg følger, så fikk jeg tips om fashionserved.com, her fant jeg en god del fantastiske ting som kan gi inspirasjon til de fleste av oss. Bildet er et av mange i en serie som heter: It smells like rain, fortalt av Rengim Mutevellioglu.
Altså i en meget moderne vestlig verden hvor mange av oss setter det materalistiske veldig høyt, burde dette bilde vekke en tanke eller to.

Ingen kommentarer: